VEDENIE OBCE

Starosta obce:   Vojtech  B A R T O Š

Tel: 046/5493 120

Fax: 046/5493 122

E-mail: obec.bystricany@stonline.sk

Web: www.bystricany.sk

Zástupca starostu:  Ing. Tibor Š K O L N A


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk