Stavebné ...

Tlačivá na stiahnutie vo formáte DOC


Návrh na kolaudáciu stavby

Ohlásenie drobných stavieb

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla stavby

Žiadosť o zmenu stavby

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečistenia


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk