Štatistické údaje

 

 Štatistické údaje o obyvateľoch obce Bystričany za rok 2016

V obci Bystričany evidujeme k 31.decembru 2016 celkom 1801 obyvateľov. Z toho v časti Chalmová 131 občanov, v časti Vieska 189 občanov a v časti Bystričany 1481 občanov.

Deti narodené v roku 2016 a evidované v našej obci :

 

Lucas Mikula – Bystričany

Barbora Kalafutová – Bystričany

Zuzana Kertészová - Dolná domovina

Zora Hudecová – Vieska

Alex Plachá -  Bystričany

Daniel Urminský – Bystričany

Charlotte Šmýkalová – Bystričany

Roman Barta – Bystričany

Tobias Bánovský – Bystričany

Nikola Števicová z Viesky

Richard Gašparovič – Bystričany

Samuel Duda – Bystričany

 

V roku 2016 nás navždy opustili :

 

Anna Čatlošová z Bystričian vo veku 80 rokov

Jozef Radosa z Bystričian vo veku 64 rokov

Ladislav Sokol z Chalmovej vo veku 73 rokov

Bernardína Obžerová z Viesky vo veku 83 rokov

Mária Gočová z Bystričian vo veku 92 rokov

Emília Obžerová  z Viesky vo veku 71 rokov

Antonia Mocná z Chalmovej vo veku 93 rokov

Eva Hutárová z Bystričian vo veku 75 rokov

Július Zeleník z Dolnej domoviny vo veku 89 rokov

Mária Plachá z Bystričian vo veku 90 rokov

Alojz Plachý z Bystričian vo veku 66 rokov

Stanislav Kliman z Bystričian vo veku 60 rokov

Ján Mešina z Bystričian vo veku 55 rokov

Helena Matušková z Bystričian vo veku 93 rokov

Mikuláš Duda z Bystričian vo veku 75 rokov

Mária Dobišová z Viesky vo veku 77 rokov

František Vrtiel z Viesky vo veku 88 rokov

 

V roku 2016 sa do našej obce prisťahovalo 20 občanov, odsťahovalo 30 občanov.

V roku 2016 bola najstaršou občiankou Paulina Masárová z ulice Osloboditeľov, ktorá v máji 2016 oslávila svoje 94 narodeniny.  Najstarší  občan Ľudovít Radosa z ulice Mirka Nešpora v septembri 2016 oslávil svoje  91 narodeniny.

 

Štatistické údaje obyvateľov obce Bystričany za rok 2015

 

V obci Bystričany evidujeme k 31. decembru 2015 celkom 1815 obyvateľov, z toho v časti Chalmová 130 občanov, v časti Vieska 187 občanov  a v časti Bystričany 1498   občanov.  

 

Deti narodené v roku 2015 :

 

Sarah Belaňová, Bystričany                        Lea Truhlíková, Bystričany

Ema Gogorová, Bystričany                         Michal Maček, Bystričany

Dávid Gašparovič, Bystričany                     Lara Talafúsová, Bystričany

Oliver Pindroch, Bystričany                        Sebastian Vrábel, Bystričany

Benjamín Plachý, Bystričany                       Leo Marcinek, Bystričany

Adam Schwarcz, Chalmová                         Andrej Jančich, Bystričany

Zoja Vachalíková, Bystričany                      Mateo Šimo, Vieska

Ľudmila Gálusová, Bystričany                     Natália Svačeková, Bystričany

Anna Babničová, Bystričany                       Alex Plevka, Vieska

Lenka Gašparovičová, Bystričany              Nina Gašparovičová, Bystričany

 

 

V roku 2015 nás navždy opustili  naši občania :

 

Ján Plachý, Bystričany,  vo veku 54 rokov

Štefánia Iliašová,Bystričany, 86  rokov

Peter Eliáš, Chalmová, 62 rokov

Helena Sliepková, Bystričany, 73 rokov

Valburga Oravcová, Chalmová, 85  rokov

Anna Bartová, Bystričany, 89 rokov

Ján Adamec, Bystričany, 68 rokov

Michal Radosa, Bystričany, 93 rokov

Michal Dobiš ,Vieska , 76 rokov

Gizela Radosová, Bystričany, 93 rokov

Anton Ďurica, Bystričany, 71 rokov

Jozef Ľachký, Bystričany, 63 rokov

Jolana Dudová, Bystričany, 84 rokov

Cyprián Kováčik, Bystričany, 84 rokov

Ľuboš Pravda, Bystričany, 51 rokov

Mária Bartová, Bystričany, 85 rokov

Ján Meliško, Bystričany, 72 rokov

Miroslav Mendel, Bystričany, 76 rokov

Róbert Dubina, Bystričany, 44 rokov.

 

V roku 2015 sa do našej obce prisťahovalo 33 občanov, odsťahovalo 29 občanov.

V roku 2015 evidujeme 12 uzavretých manželstiev a 5 rozvedených manželstiev.

 

Najstaršia občianka Paulína Masárová v máji 2015 oslávila svoje 93 narodeniny.

Najstarší občan Ľudovít Radosa z Bystričian v septembri 2015 oslávil svoje 90 narodeniny.

 

-----

Štatistické údaje obyvateľov obce Bystričany za rok 2014

 

V obci Bystričany evidujeme k 31. decembru 2014 celkom 1810 obyvateľov, z toho v časti Chalmová 135 občanov, v časti Vieska 182 občanov  a v časti Bystričany 1493 občanov.  

 

Deti narodené v roku 2014 :

Liliana Kollárová, Bystričany

Tomáš Vincúr, Bystričany

Patrik Gašparovič, Bystričany

Maxim Poľakovský, Bystričany

Vivien Eleanor Kašperová, Bystričany

Nataša Radosová, Bystričany

Richard Matiaško, Bystričany

Adam Urban, Bystričany

Jakub Otto, Bystričany

Marián Duda, Bystričany

Olívia Duchovičová, Bystričany

 

V roku 2014 nás navždy opustili  naši občania :

Peter Kráľ, Chalmová,  vo veku 55 rokov

František Žiško,Bystričany, 99  rokov

Eva Dobišová, Vieska, 52 rokov

Ján Bartoš, Bystričany, 82 rokov

Mária Štangová, Bystričany, 88  rokov

Stanislav Bartoš, Bystričany, 50 rokov

Eva Trojčáková, Bystričany, 68 rokov

Lucia Golejová, Bystričany, 20 rokov

Veronika Kováčová ,Bystričany , 88 rokov

Anna Kováčiková, Bystričany, 68 rokov

Štefan Pastierik, Bystričany, 97 rokov

Mária Pastieriková, Bystričany, 68 rokov

Alojzia Poliaková, Bystričany, 90 rokov

Paulina Gašparovičová, Bystričany, 87 rokov

Mária Zeleniková, Bystričany, 84 rokov

Jozef Obžera, Vieska, 79 rokov

Albína Radosová, Bystričany, 77 rokov

Hedviga Rendeková, Vieska, 83 rokov

Ján Pilch, Bystričany, 51 rokov

František Plevka, Bystričany, 39 rokov.

V decembri 2014 sme sa občianskym pohrebom rozlúčili na cintoríne v Bystričanoch

aj s bývalým pedagógom a dlhoročným riaditeľom Základnej školy v Bystričanoch

Mgr. Augustínom Lukáčom, ktorý zomrel vo veku  82  rokov v Topoľčanoch.

 

V roku 2014 sa do našej obce prisťahovalo 32 občanov, odsťahovalo 45 občanov.

V roku 2014 evidujeme 8 uzavretých manželstiev a 8 rozvedených manželstiev.

 

 


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk