Kultúrne zariadenia

Amfiteáter priamo v obci – využívaný počas letnej sezóny, podľa poriadaných kult. podujatí

Kultúrny dom v Bystričanoch - v ňom viacúčelová spoločenská sála s javiskom, kapacita 250 osôb, využívaný príležitostne počas celého roku

Kultúrny dom - v časti Vieska, viacúčelová spoločenská sála bez javiska, kapacita 80 osôb

Obecná knižnica - v prevádzke 2x do týždňa
Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk