Iné

Tlačivá na stiahnutie


Čestné prehlásenie, splnomocnenie

Súhlas k vydaniu detského rybárskeho lístka

Žiadosť o stanovisko k odňatiu poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o súhlas na výrub drevín

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania


Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk