Heraldické znaky

Erb obce Bystričany Erb obce – v zelenom štíte tri veľké zlaté klasy, sprevádzané po bokoch malými striebornými, hrotmi nahor a ostrím dovnútra obrátenými radlicami – lemešom a čerieslom.
Vlajka obce Bystričany Vlajka Bystričian pozostáva zo siedmych pruhov vo farbách zelenej, žltej, bielej, žltej, bielej, žltej a zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Symboly Bystričian sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR 37/B-39/95. Ich autorom je Prof.PhDr.Jozef Novák, DrSc.

Článok je tlačený zo stránky www.bystricany.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk