Komisie obecného zastupiteľstva BYSTRIČANYDátum pridania: 26.08.2007          Počet zobrazení článku: 7275          tlačiť článok

Komisie obecného zastupiteľstva BYSTRIČANY

Komisia povodňová, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy

Predseda:  Ing. Tibor Školna

Členovia:  Marián Valter 

                 Ing. Andrea Radosová

                 Marián Bohuš

                 Ján Trojčák

                 Juraj Barta                  

 

 

Komisia pre výstavbu, rozvoj  a územné plánovanie:

 Predseda:  MariánValter 

 Členovia:   Ing. Marek Bartoš

                  Ing. Juraj Išky

                  Michal Sluka

                  Bc. Maroš Súkeník                                       

 

 Komisia pre kultúru, školstvo a mládež:

 Predseda:  Ing. Andrea Radosová 

 Členovia:   Ing. Marek Bartoš

                  Mgr. Lucia Obžerová

                  Bc. Zuzana Kytková

                  Tatiana Štrbová

                  Ivana Boboková

 

 Komisia pre šport:

 Predseda:  Ján Pastierik

 Členovia:   Ing. Marek Dobiš

                  František Barta

                  Jaroslav Plevka

                  Jozef Gašparovič

               

 

 Komisia pre financie a cestovný ruch:

 Predseda:  Ing. Marek Dobiš

 Členovia:   Mgr. Lucia Obžerová 

                  Mgr. Kamil Šteiner

                  Mgr. Filip Lukáč

                  Ing. Dušan Šnirc                   

                                 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a pre hospodárenie s bytmi:

Predseda: Anna Bajzíková

Členovia:  Ján Pastierik

                Mária Murtíniová

                Helena Frívaldská

                Anna Iliašová 

       

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   funkcionárov:

 Predseda:   Anna Bajzíková            

 Členovia:    Ján Pastierik

                   Ing. Tibor Školna

                                   

 


Súvisiace odkazy: Obecné zastupiteľstvo, Matrika, Vedenie obce, Pracovníci obce, Hlavný kontrolór obce, ZPOZ,Náhodná fotografia