Dane a poplatkyDátum pridania: 20.07.2010          Počet zobrazení článku: 4809          tlačiť článok

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti - Oznámenie vzniku daňovej povinnosti

                             - Oznámenie zániku daňovej povinnosti

Daň za psa             - Evidenčná karta chovateľa psa

                             - Odhlásenie psa z evidencie

Daň za ubytovanie  - Ohlásenie daňovej povinnosti

                             - príloha: Evidencia ubytovaných

Miestny poplatok za komunálny odpad  

                             - Ohlásenie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti

                            


Súvisiace odkazy: Byty, Stavebné, Iné,Náhodná fotografia