ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANYDátum pridania: 22.02.2017          Počet zobrazení článku: 325          tlačiť článok

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANY

AKTUALIZÁCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY Č.2

Obsah UPN  ........................  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

        

 

Textová časť

ÚPN  obce Bystričany_ZaD č.2

Návrh - Text.smer.časť_Diel A ..........................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2

Návrh - Text.zaväz.časť_Diel B ........................ Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Prílohy:

 

Príloha č. 1 Radónové riziko.......................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 1, 2 FPR Bývanie.......................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 3, 4 FPR Vybavenosť a rekreácia................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 5  FPR Výroba.................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 6  Potreba elektr.energie ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 7  Návrh Trafostaníc ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 8  Potreba plynu ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 9  Potreba tepla ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č.10 Návrh telefónnych staníc ................... Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

Grafická časť

01-  Širsie vztahy ....................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

02A - Priestor. uspor. a funkčne vyuz.uzem. ............ Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

02B - Priestor.uspor. a funkcne vyuz.uzem. ............Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

03 - Verejné dopravne vybavenie ..................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

04 - VTV energetika, informacne siete ................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

05 - VTV vodne hospodarstvo ..................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

06 - Perspek. pouz.ppf a lpf na nepol. ucely .............Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

07 – OpaK .....................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

08 - Schema VPS a Zavazných časti riesenia .............Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo 

 


Súvisiace odkazy: O obci, Samospráva, Obecný úrad, Štatistické údaje, Tlačivá, Kultúra, Školstvo, Šport, Úradné dokumenty, Spravodajstvo, Telefónny adresár, Povinné zverejňovanie, Termal dokumenty, Projekty EÚ, Výrub drevín, Verejné obstarávanie, Organizácie a združenia,Náhodná fotografia