Termal Bystričany, povinné zverejňovanie


OBJEDNÁVKY - rok 2016

ZverejnenéČísloDodávateľPopis
07.12.20161/2017Horninitrianske baneObjednávka na rozbor odpadových vôd na rok 2017
05.09.20165/2016Overenie merného objektu - ČOV
16.06.20164/2016Ján Drábik, JD Servis, Poluvsie Objedávka - PC
21.04.20162/2016HCP čerp.technika, Szakkayho 1, Košice Objednávka na kalové čerpadlo na ČOV
21.04.2016obj. č. 3 -2016Peter Mlatko, Kamenná 14/2, Čereňany Objednávka na vývoz drobného stavebného odpadu z obce Bystričany na rok 2016

OBJEDNÁVKY - rok 2015

ZverejnenéČísloDodávateľPopis
16.07.20154/2015Peter Mlátko, Kamenná 14/2, ČereňanyObjednávka na vývoz drobného stavebného odpadu
01.02.20153/2015Mendel Jurajvyšetrenie psa
23.01.20152/2015Ivan Kováčik - Kovinobjednávka na vysokozdvičnú plošinu
23.01.20151/2015Hornonitrianske bane, a.s.objednávka na odbery a rozbory vzoriek z ČOV

OBJEDNÁVKY - rok 2014

ZverejnenéČísloDodávateľPopis
28.08.20144/2014hymes MK, s.r.o.Bratislavaoverenie merného bojektu ČOV
25.07.20143/2014Peter Mlátko, Kamenná 14/2, Čereňanyodvoz odpadu zo skládky odpadu

OBJEDNÁVKY - rok 2011

ZverejnenéČísloDodávateľPopis
14.02.20113/11PORFIX-porobeton,Zem.KostoľanyOdvoz veľkoobjemového odpadu na rok 2011
14.02.20112/11Jozef Bohuš HYDRO-B,PlášťovceČerpadlo na kopací stroj BELORUS
14.02.20111/11Anton KytkaOpravy elektrického náradia v roku 2011Náhodná fotografia
Kostol v Chalmovej