Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
22.03.2017Manos Consulting, s.r.o., Nitrainformačné aktivity projektu "Zhodnocovanie biolog. rozložiteľného odpadu v obci Bystričany"46041915
03.03.2017dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2017Centrum sociálnych služieb Partizánskedodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby pre prijímateľa - Ján Kmeť00356883
27.02.20171/2017Darina Bartošová, Bystričanyprenájom obecných priestorov 41597729
20.02.20176000157/0028/2017Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystricazmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľného majetku36056006
01.02.20173/2017Centrum sociálnych služieb Partizánskezmluva o prispievaní na poskyt.soc.služby 00356883
19.01.2017Športový stolnotenisový klub Polstrav Bystričanyzmluva o poskytnutí dotácie na rok 201734056084
19.01.2017Telovýchovná jednota Dynamo Bystričanyzmluva o poskytnutí dotácie na rok 201736131121
18.01.2017Z-2017-002_MseLomtec.com, a.s., Bratislavainštalácia a prevádzka systému ESMAO (Elektronizácia služieb miest a obcí)35795174

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
16.12.2016Galileo Corporation s.r.o, Čierna VodaZmluva o dielo - zhotovenie web stránky obce Bystričany47192941
16.12.2016Galileo Corporation s.r.o, Čierna Vodazmluva o prevádzke webovej stránky obce47192941
05.10.2016KrovING s.r.o., Nevidzanyzhotovenie krovu na obecnej budove44611935
28.09.2016HLINKA architekti s.r.o., Prievidzavypracovanie projekt. dok. staveb. úprav KD Bystričany36704539
26.09.20162MAGNA ENERGIA a.s., PiešťanyDodávka plynu
26.09.2016Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 246094-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislavadodatok o predĺžení úverovej zmluvy 00682420
21.09.2016592Klimantová Ida, Bystričanyzmluva o nájme hrobového miesta
09.09.2016Lucia Žiaková, Kamenec pod Vtáčnikomodpredaj pozemku
31.08.2016591Plachá Helena, Bystričanyzmluva o nájme hrobového miesta
08.08.2016Dodatok č. 2 k NFPMinisterstvo hospodárstva SR, Bratislavadodatok k zmluve o NFP "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany"00686832
01.08.2016Divadlo SEVERKA - Jana SedláčkováZmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
01.08.2016Hudobná skupina ASPERO Topoľčanyzmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
25.07.2016SE - Distribúcia, a.s., Žilinazmluva o budúcej zmluve o zriad. vecného bremena 36442151
15.07.20160127/SD/2016Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Bojnicevýkon stavebného dozora na stavbu "IBV Dlhá Bystričany"33655308
07.07.2016Dodatok č. 3Ing. Rastislav Klimant, Ing. Mária KlimantováDodatok č. 3 k nájomnej zmluve
07.07.2016Dodatok č. 2Adriana Duchoňová, BystričanyDodatok č. 2 k nájomnej zmluve
07.07.2016Dodatok č. 1MUDr. Slavomíra Kalafutová, MDDr. Maroš Kalafut, BystričanyDodatok č. 1 k nájomnej zmluve
07.07.2016Dodatok č. 1Huntier Jozef, BystričanyDodatok č. 1 k nájomnej zmluve
07.07.2016Dodatok č. 1Kmeťová Pavlína, BystričanyDodatok č. 1 k nájomnej zmluve
29.06.20161MAGNA ENERGIA a.s., Piešťanydodatok č. 1 k zmluve o dod. plynu č. P1003/2014
16.05.2016Regionálne kultúrne centrum v Prievidzispolupráca pri obradoch ZPOZ34059113
15.05.20162016/425Centrum sociálnych služieb, Partizánskeúhrady za sociálne služby pre p.Jána Kmeťa00356883
09.05.2016Dodatok č. 2Viera Pastierová, BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 21.5.2014
09.05.2016Dodatok č. 2Mária Bielická, BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Marián Iliaš, Miroslava Pašková, BystričanyDodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Janka Sokolová, Milan Kocmál,BystričanyDodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Mgr. Ivana Zvarová, Marián Švec, BystričanyDodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Anna Škodová, Radoslav Škoda, BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Denisa Zacharová, Ivan Zachar, BystričanyDodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Andrea Bartošová, Jaroslav Sapár, BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Tomáš Škoda, Margita Škodová, BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Marián Sluka, BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Ján Galba, Beáta Galbová, BystričanyDodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Eva Plešková, Milan Pleško, BystričanyDodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Ďurišová Sláva, Marián Ďuriš,BystričanyDodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010
09.05.2016Dodatok č. 2Milan Ľachký, Jarmila Ľachká, BystričanyDodatok č. 2 k nájom. zmluve z 26.5.2010
04.05.201616/12/054/80/(50+)ÚPSVaR Prievidzadohoda o poskytnutí príspevku na vytvorené prac. miesto30794536
03.05.201636079Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 3poskytnutie dotácie00177474
08.03.20163Klement František a Slavomíra Klementovádodatok k nájomnej zmluve z 22.4.2004
19.02.2016BENADA SK s.r.o., B.Bystricaproces verejného obstarávania na stavebné úpravy v KD Bystričany47511320
08.02.2016Telovýchovná jednota Dynamo Bystričanydotácia z rozpočtu obce36131121
03.02.2016Funnysport Slovensko s.r.o., NitraRekonštrukcia športovej podlahy v telocvični ZŠ36536245
02.02.2016Športový stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričanyzmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce34056084
21.01.2016Krajčovičová Slavomíra, Žiško Slavomírnájomná zmluva na obecný nájomný byt
14.01.20165720006676Kooperativa poisťovňa a.s.havarijné poistenie - Dacia Dokker00585441

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.12.2015Dodatok č1 k NFPMinisterstvo hospodárstva SR, Bratislavadodatok č. 1 k NFP projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Bystričany"00686832
24.12.2015CEVO s.r.o., Bratislavazáverečné svetelnotechnické meranie "Rekonštrukcia VO v obci Bystričany"44155590
14.12.2015ZoD047/2015ELTODO OSVETLENIE, s.r.o, KošiceUskutočnenie staveb.prác "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany"36170151
10.12.2015UV SR - 1347/2015Úrad vlády SR, Bratislava 1dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR00151513
10.12.2015246094-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke00682420
10.12.2015246094-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., BratislavaZmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu 00682420
10.12.2015MVPPS_042014_v1_01012015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., BratislavaZmluva o bežnom účete na vyplatenie podpory (dotačný účet)00682420
10.12.2015246094-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., BratislavaÚverová zmluva - predfinancovanie NFP00682420
04.12.2015435/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SRZmluva o poskytnutí NFP na "Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Bystričany"00686832
01.12.201515/12/010/18Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidzarealizácia činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi, par.1037916289
01.12.201515/12/012/18Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidzapodmienky vykonávania menších obecných služieb pre obec, par.1237916289
24.11.2015Z201536335_ZEnergy Europe, SE, Bratislavadodávka elektrickej energie od 1.1.2016 - 31.12.201747542667
09.11.2015Z201533418_ZA.K.MOTOR s.r.o, Novákyosobný automobil Dacia Dokker45948950
23.10.201502/2016-KSMgr.Ing.Katarína Šašková, Tvrdošínaudit účtovnej závierky k 31.12.201542062098
14.10.2015Z-D-2015-001327-00Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.,Žilinavýpožička podperných bodov pri rekonštrukcii verejného osvetlenia36442151
23.09.2015Veronika Mikulová, Lukáš TruhlíkNájomná zmluva na obecný nájomný byt
23.09.2015Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Bratislavadotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce30614094
21.09.2015STAVIS - Prievidza, spol.s r.o.realizácia stauby "Splašková kanalizácia obce Bystričany - vetva VII" 31643817
09.09.20150122/SD/2015Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Bojnicevýkon stavebného dozora "Splašková kanalizácia obce Bystričany-vetvaVII"33655308
27.08.2015Jozef JelínekNájomná zmluva na obecný nájomný byt
21.08.2015Monika BartováNájomná zmluva na obecný nájomný byt
17.08.201522709-1/2015-PDSociálna poisťovňa, pob.Prievidzadohoda o poskytovaní údajov pre register SP (samostatne hospodáriaci roľníci)30807484
14.08.2015Dušan Hutár, Bc. Zuzana HutárováNájomná zmluva na obecný nájomný byt
13.08.2015VP/15/03377/002SOZA, Bratislavapožitie chránených hudobných diel na podujatí "Dychovky pod Vtáčnikom"00178454
13.08.201530 - 7 / 2015INSTA - PL, s.r.o, PrievidzaRekonštrukcia vykurovacej sústavy v ZŠ Bystričany- Plynoinštalácia36335452
11.08.20157/2015OSP a.s., Prievidzaoprava fasády KD Vieska31560440
11.08.201529 - 7 / 2015INSTA - PL, s.r.o, Prievidzarekonštrukcia ústredného vyrukovania v ZŠ Bystričany36335452
07.08.2015Ing. arch. Milan Chruma, Prievidzaobstarávateľská činnosť "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bystričany"
03.08.2015LIGHTECH, spol. s r.o., Bratislavasvetelnotechnická štúdia -"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany"35796332
03.08.2015EVO Trade s.r.o.porad. služby vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany"48067504
13.07.20151000540515SPP - distribúcia, a.s., Bratislavarozšírenie distribučnej siete - IBV Dlhá ulica, 7 RD, vetba "B"35910739
13.07.20151000550515SPP - distribúcia, a.s., Bratislavarozšírenie distribučnej siete IBV Dlhá ulica, 7 RD - Vetva "A"35910739
10.07.2015Jozef Gavliak a Jana Gavliakovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
10.07.2015Doc.Ing.Arch.Jozef Huntiernájomná zmluva na obecný nájomný byt
10.07.2015Katarína Radosovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
10.07.2015č. p.: KRHZ-TN-18-019/2015Ministerstvo vnútra SRdarovacia zmluva na požiar. auto CAS 32 TATRA 14800151866
08.07.2015Alas Slovakia, s.r.o., Bratislavafinančný príspevok na podujatie "Dychovky pod Vtáčnikom,7. ročník"35825286
08.07.2015BENADA SK s.r.o., Banská Bystricazmluva na proces VO na zákazku "Splašková kanalizácia obce Bystričany - vetva "VII"47511320
08.07.2015Manos consulting s.r.o, Nitrazmluva na zabezpečenie externého manažmentu pre projekt rekonštrukcie ver.osvetlenia46041915
04.06.20152015/0261TSK, TrenčínZmluva o poskytnutí dotácie na "Dychovky pod Vtáčnikom, 7. ročník"36126624
14.05.20151Viera Pastierovádodatok k nájomnej zmluve
30.04.2015Eva Šestákovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
23.03.2015ISPA, spol.s r.o., Bratislavanájomná zmluva na reklamné zariadenie31328717
20.03.20151Jana Lampertová, Martin Lampertdodatok k nájomnej zmluve
20.03.20154Štefan Duda, Zdena Vlčkovádodatok k nájomnej zmluve
20.03.20154Jozef Gavliak, Jana Gavliakovádodatok k nájomnej zmluve
20.03.20154Zuzana Radosovádodatok k nájomnej zmluve
12.02.2015Unipharma Prievidzazabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov OÚ Bystričany31625657
11.02.201501/2015AGS ATELIÉR s.r.o.spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Obce Bystričany36344532
23.01.2015Telovýchovná jednota Dynamo Bystričanydotácia pre rok 2015
23.01.2015Stolnotenisový klub Polstrav Bystričanydotácia pre rok 2015
21.01.2015Soňa Urbanovánájomná zmluva na obecný nájomný byt

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
10.12.2014INTERAUDIT Zvolen,spol. s r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služieb30225841
03.11.20142Dušan Hutár, Bc. Zuzana Hutárovádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20141Milada Ondruškovádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20142Jaroslav Kopnický, Jana Kopnickádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20142Anton Riegel, Mária Rieglovádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20143Jana Obžerovádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20142Marta Mešinová, Jozef Mešinadodatok k nájomnej zmluve
03.11.20143Anna Krempaskádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20142Marián Šebora, Vladimíra Šeborovádodatok k nájomnej zmluve
03.11.20142Miroslav Mendel, Jana Mendelovádodatok k nájomnej zmluve
03.11.2014Jozefína Hricovákúpna zmluva
22.10.20141OSP, a.s., Prievidzadodatok č.1 k zmluve o dielo31560440
06.10.2014SE14_011Nadácia Pontis, Bratislavazmluva o poskytnutí grantu31784828
06.10.2014Ján Bartakúpna zmluva o predaji majetku obce
24.09.2014Andrej Jančich, Manuela Jančichovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
11.09.20141 k dohode č. 19/§52/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidzadodatok k dohode č. 19/§52/2014-aktivačná činnosť37916289
12.08.201410/2014OSP, a.s., Prievidzazmluva o dielo "Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v Bystričanoch"31560440
12.08.2014Lechstav s.r.o., Prešovzmluva o dielo "rekonštrukcia budovy školskej jedálne"44557809
31.07.2014Zuzana Prochdázková, Peter Staňonájomná zmluva na obecný nájomný byt
18.07.2014Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Bojnicemandátna zmluva - výkon stav.dozora33655308
30.06.2014Denisa Májiková, Ivan Májiknájomná zmluva na obecný nájomný byt
30.06.2014Marián Gašparovič, BystričanyZmluva o dielo43746276
25.06.2014Pavol Rumana, Zuzana Rumanovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
13.06.2014BENADA SK s.r.o., Banská Bystricamandátna zmluva na ver.obstar.-rekonštruk.školskej jedálne47511320
31.05.2014NM14_204Nadácia Pontis, Bratislavazmluva o poskytnutí grantu31784828
27.05.20141Marek Radosa, Jana Borkovádodatok k nájomnej zmluve
21.05.2014Viera Pastierovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
20.05.20141Andrea Jánoškovádodatok k nájomnej zmluve
09.05.2014P1003/2014MAGNA E.A. s.r.o.zmluva o dodávke zemného plynu35743565
30.04.20143Jozef Gavliak, Jana Gavliakovádodatok k nájomnej zmluve
30.04.201419/§52/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidzadohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti37916289
30.04.20141/2014Radovan Páleš - Vaneš, Oslanynájomná zmluva-nebyt.priestory35382431
18.03.2014Karina Vážanová, Ondrej Vážannájomná zmluva na obecný nájomný byt
18.03.20143Štefan Duda, Zdena Vlčkovádodatok k nájomnej zmluve
18.03.2014Zuzana Radosovádodatok k nájomnej zmluve
24.02.20142/2014EKO HUNKA, s.r.o., Chynoranydodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu36693189
07.02.20141/2014OSP a.s., Prievidzazmluva o dielo č. 1/2014 "Rekonšt.soc.zariad.,objekt SO 01-Budova šk.jedálne"31560440
31.01.2014Alexandra Antalovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
28.01.2014Telovýchovná jednota Dynamo Bystričanydotácia pre rok 201436131121
28.01.2014Športový stolnotenisový klub Polstrav Bystričanydotácia pre rok 201434056084

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
12.12.2013Jaroslav Pažický, Jana Pažickánájomná zmluva na obecný nájomný byt
12.12.2013Jozef Gašparovič, Jana Gašparovičovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
12.12.2013Simona Frívalská, Matúš Gašparovičnájomná zmluva na obecný nájomný byt
12.12.2013Miroslava Křížovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
09.12.20134030/2013MAGNA E.A. s.r.o.zmluva o dodávke elektriny35743565
14.11.20132Juraj Obžeradodatok k nájomnej zmluve
14.11.20132Monika Bartovádodatok k nájomnej zmluve
14.11.20132Jana Obžerovádodatok k nájomnej zmluve
14.11.20131Mgr. Marcela Meisterdodatok k nájomnej zmluve
14.11.20132Soňa Dudášová, Ján Dudášdodatok k nájomnej zmluve
14.11.20132Anna Krempaskádodatok k nájomnej zmluve
14.11.20132Tatiana Benesovádodatok k nájomnej zmluve
14.11.20132Stanislav Pravda, Tatiana Štrbovádodatok k nájomnej zmluve
23.10.20132013/0211Trenčiansky samosprávny kraj,Trenčínposkytnutie dotácie na festival dychových hudieb36126624
23.10.2013Zetagroup Consulting, s.r.o., Martinverejné obstarávanie na zákazku "dodávka zemného plynu"44694431
22.10.2013INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., Zvolenaudítorské služby za rok 201330225841
10.10.20132013/EE/01/040Strabag s.r.o., Bratislavazmluva o dielo - oprava miestnych komunikácií17317282
07.10.2013Regionálne kultúrne centrum Prievidzazmluva o spolupráci - prehliadka záujmovej činnosti seniorov34059113
25.09.20131UNIPRASTAV s.r.o., Čereňanydodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 9.8.201331620469
22.08.2013Slavomíra Bartošová, Maroš Kalafutnájomná zmluva na obecný nájomný byt
22.08.2013Pavlína Kmeťová, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
22.08.20131Peter Herda, Bystričanydodatok k nájomnej zmluve
22.08.20132Ing. Rastislav Klimant, Bystričanydodatok k nájomnej zmluve
22.08.20131Adriana Duchoňová, Bystričanydodatok k nájomnej zmluve
20.08.2013Věra Škodová, Bernolákova 158/7, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
17.08.2013Slovácka dechová hudba Žadovjácihudobná produkcia - Festival dychových hudieb 2013
09.08.2013Uniprastav s.r.o., Čereňanyzmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany"31620469
06.08.20130115/SD/2013Ing. Pavol Dobrotka Ingmanstavebný dozor "Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany"33655308
31.07.20131/7/2013Gabriela Mikulášová "Musicum Ad Libitum" agency Prievidzahudobno-estrádny program na Deň obce 2013 "Úsmev pre deti" 45428662
29.06.2013Slovak Telekom,a.s., Bratislavazmluva o nájme nebytových priestorov35763469
28.06.201313-0130Slovenské elektrárne, a.s., Bratislavazmluva o reklame35829052
20.06.20130613_173Hudobný fond, Bratislavafinančný grant na projekt "Dychovky pod Vtáčnikom, 5. ročník"00225690
29.05.2013Ing. Marián Šimkovič, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
28.05.2013Gabriela Zlochová, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
28.05.20131Marián Iliaš, Miroslava Pašková, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Katarína Motúzová, Radoslav Bóna, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Janka Sokolová, Milan Kocmál, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Mgr. Ivana Zvarová, Marián Švecdodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Anna Škodová, Radoslav Škoda, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Henrieta Mikulášová, Ing. Milan Mikuláš, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Denisa Zacharová, Ivan Zachar, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Andrea Bartošová, Jaroslav Sapár, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Tomáš Škoda, Margita Škodová, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Štefan Bobok, Miroslava Boboková, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Marián Sluka, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Ján Galba, Beáta Galbová, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Eva Plešková, Milan Pleško, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Tomáš Morvay, Paulína Morvayová, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Slávka Ďurišová, Marián Ďuriš, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Michal Marko, Zdenka Marková, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
28.05.20131Milan Ľachký, Jarmila Ľachká, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
30.04.20131Mária Bielická, Bystričanydodatok č. 1 k nájomnej zmluve
30.04.20132Mgr. František Klement, Mgr. Slavomíra Klementová, Bystričanydodatok č. 2 k nájomnej zmluve
30.04.20132Jozef Gavliak, Jana Gavliakovádodatok č. 2 k nájomnej zmluve
28.03.2013Mesto Novákyzmluva o zriadení spoločného obecného úradu
28.03.20132Zuzana Radosová, Osloboditeľov č. 751/49, Bystričanydodatok č.2 k nájomnej zmluve zo ňda 7.3.2008
27.03.2013Dobrovoľný hasičský zbor Bystričanydohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
16.01.201312/2013Správa katastra Prievidzaúdaje z katastra nehnuteľností36125474

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
18.12.2012Jana Radosová, Radko Radosa, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
18.12.20122/DZ221101205320102Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekadodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP "ZŠ a MŠ Bystričany"00156621
13.12.20121Obžera Juraj, Bystričany, Švermova 427dodatok č.1 k nájomnej zmluve
28.11.20121/2012INGMAN Ing. Pavel Dobrotka, Bojnicedodatok č. 1 k mandátnej zmluvy č. 106/SD/201233655308
28.11.20121/2012JaMi s.r.o., Mudr. Poliakovádodatok č.1/2012 k Zmluve o nájme36331155
24.11.2012Termal Chalmová - Bystričany, s.r.o.Zmluva o poskytnutí krátkodobej finančnej výpomoci
24.11.20123/2012Termal Chalmová - Bystričany, s.r.o.dodatok k zmluve o nájme nehnuteľností36002232
13.11.20121/2012Obžerová Jana, Bystričany č. 752/50dodatok k nájomnej zmluve
13.11.20121/2012Krempaská Anna, Bystričany č. 751/49dodatok k nájomnej zmluve
25.10.2012ZO SLOVESkolektívna zmluva pre roky 2012-2014
25.10.2012Mgr. Zuzana Tásková, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
08.10.201214/2012OSP, a.s., Prievidzazmluva o dielo "Spevnená plocha v priestoroch cintorína a Domu smútku"
25.09.2012Frívalská Simona, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
25.09.2012Radosa Pavol, Radosová Monika, Bystričanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
07.09.2012Interaudit Zvolen, spol.s.r.o.audítorské služby za rok 201230225841
06.09.2012Emil Milota, Perla Milotová, Bystričany, Budovateľská 457kúpna zmluva - parcela č. 877/3 a 877/4
06.09.2012Ladislav Janes, Marta Janesová, Bystričany, Budovateľská 455kúpna zmluva - parcela č. 875/4
06.09.2012Mária Murtíniová, Bystričany, Budovateľská 453kúpna zmluva - parcela č. 874/4
06.09.2012Vojtech Bartoš, Bystričany, Mirka Nešpora 10/15kúpna zmluva - parcela č. 872/2
06.09.2012Ján Gašparovič, Bystričany, Hviezdoslavova 781kúpna zmluva - parcela č. 881/6 a 881/7
07.08.2012OSP, a.s., Prievidzastavebné práce "Dom rozlúčky - oprava"31560440
26.07.2012INGMAN Ing. Pavel Dobrotka, Bojnicestavebný dozor "Dom rozlúčky - oprava"33655308
30.04.20127/2012Cadprojekt s.r.o., Prievidzaprojek.dokum."Dom rozlúčky Bystričany - Oprava"31627251
30.04.2012Jana Lampertová, Zem.Kostoľanynájomná zmluva na obecný nájomný byt
30.03.2012Zuzana Radosová, Bystričanydodatok č. 1/2012 k nájomnej zmluve na obecný nájomný byt
30.03.2012Štefan Duda, Bystričanydodatok č. 1/2012 k nájomnej zmluve na obecný nájomný byt
30.03.2012Bc. Eva Sestrienková, Zem.Kostoľanynájomný zmluva na obecný nájomný byt

ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
31.12.2011Obžera Juraj, Bystričany, Švermova 427nájomná zmluva na obecný nájomný byt
01.12.2011Ondrušková Milada, Bystričany, Osloboditeľov 752/50nájomná zmluva na obecný nájomný byt
01.10.2011Gašparovič Jozef, Ružová 188, BystričanyNájomná zmluva na obecný byt
20.09.2011278/2011Marián Valter, Bystričanyhygienické potreby45673438
19.09.2011Alfaplast trade,s.r.o.Zmluva o dielo - výroba a osadenie plastových okien36325694
19.09.2011P/201/RD/2010Redox, s.r.o.dodatok č.1 ku kúpnej zmluve36052981
26.08.2011Regionálna rozvojová agentúra Hlohoveczmluva o spracovaní projektu na schávlenie dotácie z Environmentálneho fondu37840177
26.08.2011360/2011Trenčiansky samosprávny kraj,TrenčínZmluva o poskytnutí dotácie "Dychovky pod Vtáčnikom"36126624
26.08.2011Ing.Zdenko Barta, Petra Bartovánájomná zmluva na obecný nájomný byt
19.08.20118003040226ČSOB poisťovňa,a.s.havaríjné poistenie - multifunkčné čistiace auto31325416
11.08.2011Alas Slovakia,s.r.o.Zmluva o poskytnutí príspevku - festival dychových hudieb35825286
09.08.20119257026852Uniqa poisťovňa, a.s.povinné zmluvné poistenie - "multifunkčné čistiace auto"00653501
03.08.2011Kamenec pod Vtáčnikomzmluva o poskytnutí financií na realizáciu festivalu dychových hudieb00318167
19.07.2011Vaša, s.r.o.Zmluva o poskytnutí fiannčného príspevku na festival dychových hudieb36318990
16.06.2011Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiekadodatok ku zmluve o poskytnutí NFP - Revitalizácia centrálnej zóny00156621
16.06.2011Interaudit Zvolen, spol.s.r.o.zmluva o poskytovaní audítorských služieb30225841
31.05.2011Ján Drabik JD Servis, Poluvsiesprávcovské služby výpočtovej techniky41054261
31.05.2011040/2011Ekoservis Slovensko, Veľký Slavkovvykonávanie odbornej pomoci pri správe majetku "Splašková kanalizácia a ČOV v obci Bystričany"31714030
19.04.2011ZO Slovenského zväzu energetikov,Elektrárne Novákykúpa nehnuteľností31202144
23.03.2011Duda Štefan, Bystričanynájomná zmluva
10.03.2011Development Services s.r.o., Banská Štiavnicamandátna zmluva na výkon externého manažmentu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany"36634042
10.03.2011151/06/2010INGMAN Ing. Pavel Dobrotka, Bojnicemandátna zmluva na výkon stavebného dozora "Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany"33655308
10.03.201127/5/2010PDP s.r.o., Nitrianske SučanyZmluva o dielo na stavebné práce "Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany"36295981
19.02.2011579/2011Paulovičová Jozefína, Bystričanynájom hrobového miesta
01.02.201101/2015REDOX, s.r.o., LučenecKúpna zmluva 36052981Náhodná fotografia